Urmariţi-ne pe:

Publicat în 10 Februarie 2015 Afişări: 444
Imprimare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative şi Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor iniţiază, începând cu data de 31 ianuarie 2015, consultarea publică asupra proiectelor:
- Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
- Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri;
- Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice;
Proiectele pot fi accesate pe pagina web a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor www.mtidsov.md, la rubrica „Transparenţa în procesul decizional".
Reieşind din necesitatea definitivării proiectelor menţionate, solicităm respectuos, prezentarea propunerilor pînă la data de 14 februarie 2015, la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Publicat în 09 Februarie 2015 Afişări: 398
Imprimare

Potrivit datelor comitetului de statistică din CSI, în 2014, creşterea volumului de mărfuri transportate în Tadjikistan a fost de 4,3% comparativ cu 2013 în Moldova şi Kazahstan - 4%. O dinamică pozitivă a creşterii volumului de mărfuri transportate a mai fost înregistrată în Kîrgîzstan (+3,8%), Belarus (+1,3%), Azerbaidjan (+0,3%). În trei ţări a fost atestată o descreştere: Rusia – cu 3,3%, Ucraina – cu 8%; Armenia – cu 20,3%. Date referitoare la Uzbekistan şi Turkmenistan, în perioada de referinţă, lipsesc. În total, în 2014, volumul mărfurilor transportate în CSI s-a redus cu 0,2%. Pentru comparaţie, cu un an mai devreme, a fost înregistrată o creştere de 2,6%.

 
Publicat în 30 Ianuarie 2015 Afişări: 338
Imprimare

La eliberarea/prelungirea şi reperfectarea licenţei, Camera de Licenţiere solicită  respectuos transmiterea listei actualizate potrivit situaţiei la zi ale tuturor vehiculelor întreprinderii care sunt şi (sau) urmează a fi incluse în licenţă conform modelului anexat pe adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*Nota: de la 1 ianuarie 2015 – cel puţin 20% din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deţinute în proprietate sau leasing financiar (art. 153 al Codului transporturilor rutiere).
 Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport în trafic internaţional, condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul de transport rutier demonstrează, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve financiare, conform ratei de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei la zi, în valoare echivalentă a 9000 de euro pentru primul vehicul rutier şi a 5000 de euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule rutiere deţinute pentru care solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier.
Condiţia privind capacitatea financiară se probează prin capital propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale sau de statistic (art. 19 al Codului transporturilor rutiere).
model(download)

 
Publicat în 31 Ianuarie 2015 Afişări: 404
Imprimare

Stimati membri,

IRU a precizat, că autorităţile germane au anunţat că ar putea suspenda aplicarea măsurii salariului minim pentru
transporturile în tranzit efectuate de operatorii străini. Suspendarea va avea efect până la clarificarea de către autorităţile
europene a conformităţii prevederilor germane cu legislaţia UE, care sunt estimate pentru vara lui 2015.

Conform anunţului, transporturile din şi spre Germania nu sunt exceptate pe baza acestei măsuri, obligaţia transportatorilor
de a se conforma păstrându-se. Conform unui răspuns transmis de autorităţile germane, la aceste curse, din sau spre Germania,
se consideră timp lucrat şi timpul de aşteptare şi cel de punere la dispoziţie. Se consideră, de către autorităţile germane,
că legislaţia pe baza căreia este apreciat timpul de lucru este cea din Directiva CE 2002/15/CE din 11 martie 2002.

 
Publicat în 28 Ianuarie 2015 Afişări: 323
Imprimare

Stimaţi membri a Asociaţiei!

Camera de Licenţiere solicită de la operatorii de transport asigurarea capacităţii financiare pentru remorci şi semiremorci.
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a informat Camera de Licenţiere privind următoarele:
Art. 19 alin. (1) al Codului Transporturilor Rutiere aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014 prevede că pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport în trafic internaţional, condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită daca operatorul de transport rutier demonstrează, pe baza conturilor anuale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve financiare, conform ratei de schimb stabilite de Banca Naţionala a Moldovei la zi, în valoare echivalentă a 9000 de euro pentru primul vehicul rutier şi a 5000 de euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule rutiere deţinute pentru care solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier.
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) la Legea menţionată, vehicul rutier este un „sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fară mijloace de autopropulsare". Totodată, art. 5 alin. (2) al Codului Transporturilor Rutiere prevede că în sensul prezentului cod, ansamblul format din autovehicul şi remorcă/semiremorcă şi ansamblul format din tractor şi remorcă/semiremorcă se consideră vehicule rutiere.
Astfel, reieşind prevederile art. 5 alin. (2) al Codului Transporturilor Rutiere, precum şi luând în considerare faptul că remorcile şi semiremorcile nu pot circula pe drumurile publice decât în cuplu cu autovehiculul-tractor, Ministerul consideră că operatorii de transport nu simt obligaţi să asigure capacitatea financiară pentru remorci şi semiremorci separat de autovehicul/tractor.

Secretariat

 

Parteneri

 

Proiecte

 

 

 

You are here:   HomePrincipală