Urmariţi-ne pe:

Publicat în 27 Martie 2015 Afişări: 106
Imprimare

26 martie 2015, în sediul Asociaţiei AITA, a avut loc şedinţa companiilor membrilor AITA ce activează pe piaţa transporturilor în Turcia. În cadrul întrevederii, participanţilor le-a fost prezentată informaţia privind activitatea membrilor asociaţiei. În plus, au fost aduse la cunoştinţă şi discutate regulile introduse de autorităţile Federaţiei Ruse, ţara treia, unde sunt îndreptate transportările din Turcia. Potrivit informaţiei obţinute în cursul reuniuni conducerii Asociaţiei AITA cu Preşedintele Comitetului Transport a Dumei de Stat a Federaţiei Ruse şi conducerii AsMAP, - de la 1 septembrie 2015 vor fi introduse Cerinţele de control de la frontiera externă a Uniunii Vamale a respectării de către transportatorii străini utilizării de autorizaţii pentru Rusia la trecerea vehiculelor transport marfă către teritoriul Federaţiei Ruse.
Apoi au fost definite aspectele problematice la executarea transportărilor din/în  Turcia. În baza celor expuse, vor fi îndreptate adresări către organele competente a Turciei pentru soluţionarea problemelor sau clarificarea situaţiei existente.
Secretariatul se mai adresează încă o dată către membrii asociaţiei care execută transporturi în/din Turcia, să ne informaţi despre problemele şi barierele, care sunt sau le vedeţi în activitatea dumneavoastră.

Forma pentru îndeplinire e aici…
Prezentarea: Turcia. Efectuarea transporturilor de către membrii Asociaţiei AITA, o puteţi descărca aici…

Fotogalerie

 
Publicat în 25 Martie 2015 Afişări: 173
Imprimare

Serviciul Vamal continua sa promoveze instrumente vamale moderne, care facilitează comerţul internaţional, reduc costurile şi timpul necesar vămuirii mărfurilor de import/export.
În acest context, Serviciul Vamal lansează un nou concept privind organizarea activităţii posturilor vamale interne, care este ajustat la realităţile actuale şi va oferi agenţilor economici o mai mare libertate în alegerea locului şi modului de declarare a mărfurilor.
Noul concept prevede revizuirea principiilor de amplasare a posturilor vamale interne pe teritoriul vamal al RM, avînd în vedere schimbările esenţiale în procesul de vămuire, condiţionate de implementarea declarării electronice şi a procedurilor simplificate de vămuire.
Este de remarcat, că numărul agenţilor economici care au trecut la vămuire electronică sau beneficiază de proceduri simplificate, este în continuă creştere.
Astfel, dacă în 2014 erau înregistrate doar zeci de declaraţii electronice la export, astăzi numărul acestora a crescut, în doar cîteva luni, pînă la  25% din totalul exporturilor, şi această tendinţă este în continuă ascensiune. 
Începînd cu 1 martie 2015, toţi agenţii economici pot declara electronic nu doar exportul dar şi importul de mărfuri.
De menţionat, că în cadrul vămuirii electronice, toate formalităţile vamale sînt perfectate la distanţă, fapt care scuteşte agentul economic de necesitatea de a se deplasa spre un post vamal intern pentru a depune declaraţia vamală sau să prezinte mărfuri şi mijloace de transport.
Odată cu lansarea declarării electronice s-au creat 9 posturi vamale virtuale/electronice care asigura procesarea declaraţiilor vamale, depuse de agenţii economici din toate regiunile ţării.
În cadrul posturilor electronice toate acte vamale sînt perfectate prin intermediul sistemului automatizat, exclusiv în format electronic, iar mărfurile pot fi transportate direct la frontieră, în cazul exportului, sau la depozitul agentului economic, în cazul importului, fără a fi necesară prezentarea acestora la postul vamal intern.
Prin prisma noilor proceduri electronice, posturile vamale interne sînt utilizate doar în cazul selectării tranzacţiei în baza analizei de risc pentru efectuarea controlului fizic al mărfurilor, ori acesta se aplică în circa 5% de cazuri la export şi 20% la import. Aceşti indicatori sînt pe un trend descendent, fapt care de asemenea reduce gradul de încărcare a posturilor vamale interne. 
Alt factor care a redus considerabil volumul de lucru în posturile vamale interne, reprezintă conceptul liberalizării exporturilor, ce permite oricărui agent economic să declare exportul direct la frontieră, fără necesitatea depunerii declaraţiei vamale la postul vamal intern. Această procedura este foarte solicitată de exportatorii şi practic elimină declararea exporturilor în posturile vamale interne.
Cît priveşte procedurile vamale simplificate, s-a înregistrat o tendinţa foarte pozitivă, fiind înregistraţi în total 71 de companii care deţin certificatul AEO (Agent economic autorizat) şi utilizează vămuire la domiciliu - procedura care deasemenea prevede o declarare la distanţă, fără prezentarea actelor şi mărfii postului vamal intern.
Astfel, pe fundalul creşterii ferme a numărului companiilor care utilizează vămuirea electronică  şi procedurile simplificate, numărul celor deserviţi de facto la posturile vamale interne se reduce semnificativ. În aceste condiţii menţinerea numărului actual al posturilor vamale interne nu mai poate fi justificată. 
Cele expuse au impus accelerarea ritmului reformelor instituţionale în cadrul sistemului vamal prin reducerea numărului de posturi vamale interne cu redistribuirea personalului şi a capacităţilor instituţionale conform noilor realităţi.
Totodată, propunerile privind  comasarea posturilor vamale interne s-au bazat şi pe o analiza punctuală a fluxurilor marfare, accesibilităţii la traseele naţionale şi internaţionale, existenţa obiectelor de infrastructura, a condiţiilor pentru efectuarea controlului vamal în fiecare post, etc. 
Concomitent cu comasarea unor posturi vamale interne, Serviciul Vamal vine cu liberalizarea competenţei celor posturi care vor continua activitatea. Astfel, agenţii economici indiferent de sediul, vor putea depune declaraţia vamală în orice post vamal intern, care este cel mai apropiat locului de descărcare/încărcare a mărfurilor.
Totodată se menţine posibilitatea delegării inspectorului vamal la sediul declarantului pentru a efectua controlul mărfurilor, sau asista la încarcare/descărcare a acestora nemijlocit la locul de expediţie/ destinaţie.
Astfel vor fi create condiţii ca fiecare agent economic sa-şi aleagă cel mai optim mecanism de vămuire, care presupune optimizarea logistică a operaţiunilor de import/export (fie declarare la frontieră, sau cea electronică, declarare la domiciliu, totodată se va menţine şi posibilitatea vămuirii şi în posturile vamale interne, conform procedurii standard).
În acelaşi timp, noua structura o subdiviziunilor organelor vamale va asigura utilizarea mai eficientă şi optimală a resurselor şi capacităţilor Serviciului Vamal.

Lista posturilor vamale interne lichidate
1.    CANTEMIR
2.    CĂLĂRAŞI
3.    CEADÎR-LUNGA
4.    CIMIŞLIA
5.    CRIULENI
6.    DONDUŞENI
7.    DROCHIA
8.    EDINEŢ 
9.    FLOREŞTI
10.    FĂLEŞTI
11.    GLODENI
12.    HÎNCEŞTI
13.    IALOVENI
14.    LIPCANI INTERN C/F
15.    NISPORENI
16.    ORHEI
17.    RÎŞCANI
18.    SÎNGEREI
19.    ŞTEFAN-VODĂ
20.    TELENEŞTI
21.    TARACLIA

 
Publicat în 02 Martie 2015 Afişări: 475
Imprimare

Serviciul Vamal vine să informeze cu faptul că începînd de astăzi, 1 martie, importatorii vor putea aplica procedura de declarare electronică a mărfurilor la toate posturile vamale.
Această procedură se înscrie în procesul de modernizare a procedurilor vamale prin implementarea serviciilor electronice, care  faciliteaza comerţul international. Elementul cheie al declarării electronice rezidă în eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea  la procesarea tranzacţiilor economice doar în format electronic.
Odată cu aplicarea importului electronic, agentul economic va comunica cu vama exclusiv prin intermediul sistemului informaţional şi va remite nu doar declaraţia vamală, dar şi toate alte documente necesare vămuirii doar în format electronic, astfel, agenţii economici îşi vor reduce   considerabil din costurile aferente şi vor economisi timp.

 
Publicat în 02 Martie 2015 Afişări: 548
Imprimare

Instrucţiunile preşedintelui Putin pentru asigurarea funcţionarii neîntrerupte a sistemului TIR in Rusia.
Ca urmare a extinderii oficiale a acordului de TIR în Rusia pentru Asociaţia garantă АСМАП pînă la 30 iunie 2015, IRU salută rezultatele pozitive ale reuniuni care a avut loc în administraţia preşedintelui rus, în care toate autorităţile executive federale competente şi reprezentanţii АСМАП au discutat despre funcţionarea Convenţia TIR pe teritoriul Federaţiei Ruse. Ca urmare, Preşedintele Putin a emis o "listă de instrucţiuni destinate să asigure funcţionarea Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) pe teritoriul Federaţiei Ruse". IRU consideră că acest lucru o să fie o evoluţie pozitivă, şi dovadă suplimentară a importanţei crescânde a Convenţiei TIR pentru facilitarea şi asigurarea comerţul cu Rusia, precum şi în întreaga regiune Eurasiei, şi nu numai. IRU salută instrucţiunile foarte clare şi decisive date de Preşedintele rus. Cu toate acestea, având în vedere lipsa de detalii suplimentare în acest stadiu, fiţi precauţi, deoarece nu se poate exclude că problemele practice ar putea apărea încă la punctele de trecere a frontierei cu Rusia, în viitorul apropiat, până cînd aceste instrucţiuni vor fi puse în aplicare pe deplin.

 
Publicat în 10 Februarie 2015 Afişări: 949
Imprimare

În conformitate cu prevederile Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative şi Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor iniţiază, începând cu data de 31 ianuarie 2015, consultarea publică asupra proiectelor:
- Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
- Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri;
- Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice;
Proiectele pot fi accesate pe pagina web a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor www.mtidsov.md, la rubrica „Transparenţa în procesul decizional".
Reieşind din necesitatea definitivării proiectelor menţionate, solicităm respectuos, prezentarea propunerilor pînă la data de 14 februarie 2015, la adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Calendar de Evenimente

April 2015
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Parteneri

 

Proiecte

 

 

 

You are here:   HomePrincipală